.
Hồ sơ B2 - Juliet
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn nên nộp tất cả lúc sơ vấn vì ngươì PV bạn sẽ đọc HS của bạn trước khi PV bạn. Thường họ đã quyết định cấp visa hay không khi đọc HS của bạn.

à trong trường hợp em hủy ngày phỏng vấn đã đặt để chuyển sang ngày khác thì em có phải in giấy xác nhận hủy và đem đi nộp không ạ?
Bạn cứ in ra cầm theo, không cần nộp. Nếu họ hỏi thì hãy đưa.

499395 top -

Bằng chứng, giấy tờ, hình ảnh bạn nên làm thành 2 bộ. Một bộ gởi vào lúc sơ vấn, 1 bộ cầm phòng hờ. Nếu những giấy tờ nào chỉ có 1 bản chính thì nên dịch và công chứng (nộp bản copy và bản dịch công chứng), bản chính xếp vào bộ phòng hờ để khi họ PV nếu họ đòi xem bản chính thì bạn có liền.

499872 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image