.
Bệnh gan nhiễm mỡ

Xin mời bạn chuyển câu hỏi này sang trang GD BS Long, bạn sẽ được tư vấn về bệnh.

167831 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image