.
Lệ phí KSK BV Chợ Rẫy từ ngày 01/12/2012

Lệ phí khám sức khoẻ xuất cảnh ở Bệnh viện Chợ Rẫy:

- Áp dụng từ 01/01/2011:
• Người lớn ≥ 15 tuổi : 2.310.000 đồng ($110 USD)
• Trẻ em < 15 tuổi: 1.680.000 đồng ($80 USD)

- Áp dụng từ 01/12/2012:
Người lớn ≥ 15 tuổi : 2.730.000 đồng ($130 USD)
Trẻ em < 15 tuổi: 2.100.000 đồng ($100 USD)

Trích nguồn: WEBSITE BV CHỢ RẪY TP.HCM

465657 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image